Home Page

Welsh medium education survey

Byddai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn hoffi cael eich barn am addysg Gymraeg. Bydd y wybodaeth a gawn drwy gyfrwng yr arolwg hwn yn helpu i fesur y galw am addysg Gymraeg yn y dyfodol a hefyd yn helpu’r Cyngor i ddeall sut rydych yn teimlo tuag at ddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Bydd y cyfnod ymgynghori hwn yn dechrau ar 26 Medi 2016 and cau ar 19 Rhagfyr 2016. https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=145872684406 o ymweliad: www.bridgend.gov.uk/ymgynghori

 

Bridgend County Borough Council would like you to share your views on Welsh Medium Education. The information you provide through this survey will help to measure the demand of Welsh Medium Education for future generations and also improve the council's understanding of how you feel towards learning through the medium of the Welsh language. 

 

This consultation period will begin on the 26 September 2016 and close the 19 December 2016

https://www.snapsurveys.com/wh/s.asp?k=145872684406 or visit www.bridgend.gov.uk/consultation