Home Page

FSM update

Annwyl riant/gofalwr

 

O ddydd Mawrth 28 Ebrill 2020 ymlaen, bydd yr awdurdod lleol yn newid y ffordd y mae’n cynorthwyo disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim ac, yn lle paratoi pecyn cinio iddyn nhw, bydd yn danfon parsel bwyd i bara pum diwrnod. Bydd y parsel yn cael ei ddanfon naill ai ddydd Mawrth 28, dydd Mercher 29 neu ddydd Iau 30 Ebrill.  

 

Os nad ydych chi, ar hyn o bryd, yn cymryd mantais o’ch hawl i gael pecyn cinio i’ch plentyn, dyma’n fras y trefniadau ar gyfer danfon y parseli (mae’n bosibl y bydd y trefniadau’n newid rhywfaint): 

 

Dydd Mawrth 28 Ebrill 2020 – Y Gogledd 

Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon a Caerau

 

Nantymoel, Cwm Ogwr, Pantyrawel, Lewistown, Melin Ifan Ddu, Evanstown a Gilfach Goch

 

Blaengarw, Pontycymer, Llangeinor, Braich-y-Cymer, Price Town, Pantygog, Pontyrhyl ac Evanstown

 

Dydd Mercher 29 Ebrill 2020 – Canol/Gorllewin y Sir

 

Y Pîl, Mynyddcynffig, Cefn Cribwr, Gogledd Corneli, De Corneli, Notais, Newton a Phorthcawl

 

Abercynffig, Betws, Goetre-hen, Brynmenyn, Tondu, Sarn, Bryncethin, Bryncoch ac Ynysawdre

 

Dydd Iau 30 Ebrill 2020 – Tref/Dwyrain

 

Coety, Llidiard, Y Felin-wyllt, Pen-y-fai, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Bracla a  Threlales

 

Penprysg, Pencoed, LLangrallo, Heol y Cyw a Rhiwceiliog

 

Sylwch ein bod yn bwriadu cwblhau’r trefniadau erbyn dydd Iau 30 Ebrill 2020. Cysylltwch â’r awdurdod lleol os na fyddwch wedi cael eich parsel erbyn 3.30pm ddydd Iau 30 Ebrill 2020 drwy ddefnyddio’r cyfeiriad e-bost hwn: fsmcovid19@bridgend.gov.uk

 

Llawer o ddiolch

 

 

 

 

Dear parent/carer

 

From Tuesday 28 April 2020, the local authority will change its support for pupils eligible for free school meals from a packed lunch, to a fully delivered five day food parcel.  The parcel will either be delivered on Tuesday 28, Wednesday 29 or Thursday 30 April.   

 

If you are not currently taking advantage of the packed lunch provision, as a guide, deliveries are planned as follows (but may be subject to some change):

 

Tuesday 28 April 2020 - North

 

Cwmfelin, Garth, Llangynwyd, Maesteg, Nantyffyllon & Caerau

 

Nantymoel, Ogmore Vale, Pantyrawel, Lewistown, Blackmill, Evanstown & Gilfach Goch

 

Blaengarw, Pontycymer, Llangeinor, Braich-Y-Cymer, Price Town, Pantygog, Pontyrhyl & Evanstown

 

Wednessday 29 April 2020 – Centre/West

 

Pyle, Kenfig Hill, Cefn Cribwr, North Cornelly, South Cornelly, Nottage, Newton & Porthcawl

 

Aberkenfig, Bettws, Coytrahen, Brynmenyn, Tondu, Sarn, Bryncethin, Bryncoch & Ynysawdre

 

Thursday 30 April 2020 – Town/East

 

Coity, Litchard, Wildmill, Penyfai, Cefn Glas, Broadlands, Bryntirion, Brackla & Trelales

 

Penprysg, Pencoed, Coychurch, Heol Y Cyw & Rhiwceiliog

 

Please note that all deliveries are scheduled to be complete by Thursday 30 April 2020.  Please only contact the local authority if you have not received your delivery by 3.30pm on Thursday 30 April 2020 and only via the following email address: fsmcovid19@bridgend.gov.uk

 

Many thanks