Home Page

FATHER CHRISTMAS AND FRIENDS: AT HOME - Museum of Wales

SIÔN CORN A’I FFRINDIAU: GARTREF

Fel arfer adeg yma’r flwyddyn, byddem yn paratoi i groesawu ymwelwyr ifanc a hen i gwrdd â gwesteion arbennig yn ein hamgueddfeydd. Eleni, mae pethau fymryn yn wahanol... felly ymunwch â Siôn Corn, Siân Corn a’r Corachod direidus am wledd o hwyl yr ŵyl o gynhesrwydd eich cartref. Mae prynhawn llawn dop o hud a lledrith y Nadolig yn eich aros!

 

Tocynnau: £5 i’r teulu cyfan.

Defnyddiwch y côd archebu TINSEL am ostyngiad o 10%.

 

Mae’r holl weithgareddau ar gael yn Gymraeg, Saesneg, ac Iaith Arwyddo Prydain. Mae’r digwyddiad yma’n un poblogaidd sy’n gwerthu allan yn gyflym – felly cyntaf i’r felin!

 

Am fanylion dyddiadau ac i archebu tocynnau: www.amgueddfa.cymru

 

 

FATHER CHRISTMAS AND FRIENDS: AT HOME

At this of time year, we would normally be getting ready to welcome young (and older!) visitors to meet some very special VIPs at our museums. This year, things are different… so join Father Christmas, Mother Christmas and the mischievous Elves for a feast of festive fun from the comfort of your own home. A packed afternoon awaits with plenty of Christmas sparkle!

 

Tickets: £5 for the entire family.

Enter the promo code TINSEL for a 10% discount.

 

All activities are available in Welsh, English and British Sign Language.

 

For dates and tickets: www.museum.wales