Home Page

BCBC Childcare survey

Bridgend County Borough Council would like you to share your views on the childcare currently available within the county borough. All completed responses will be entered into a free prize draw to win a family ticket (two adults and two children) for Jack and the beanstalk in Porthcawl Pavilion at 5pm, 10 December 2016. Visit: www.bridgend.gov.uk/childcare

 

Hoffai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr i chi rannu eich barn ar y gofal plant sydd ar gael yn y fwrdeistref sirol. Bydd yr holl ymatebion wedi'u cwblhau yn cael eu cynnwys mewn raffl fawr am ddim i ennill tocyn i'r teulu (dau oedolyn a dau blentyn) i weld Jack and the Beanstalk ym Mhafiliwn Porthcawl am 5pm10 Rhagfyr 2016. Ymweliad: www.bridgend.gov.uk/childcare